Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2440/94228
Type: Journal article
Title: Foleykatheter versus prostaglandine E2-gel voor inleiden van aterme baring
Author: Jozwiak, M.
Oude Rengerink, K.
de Leeuw, J.
Mol, B.
Bloemenkamp, K.
Benthem, M.
van Beek, E.
Dijksterhuis, M.
de Graaf, I.
van Huizen, M.
Oudijk, M.
Papatsonis, D.
Perquin, D.
Porath, M.
van der Post, J.
Rijnders, R.
Scheepers, L.
Spaanderman, M.
van Pampus, M.
Citation: Nederlands Tijdschrift Voor Geneeskunde, 2012; 156(27):A4844-1-A4844-9
Publisher: Bohn Stafleu Van Loghum Bv
Issue Date: 2012
ISSN: 0028-2162
Statement of
Responsibility: 
Marta Jozwiak, Katrien Oude Rengerink, Jan Willem de Leeuw, Ben Willem J. Mol, K.W.M. (Kitty) Bloemenkamp, Marjan Benthem, Erik van Beek, Marja Dijksterhuis, Irene de Graaf, Marloes van Huizen, Martijn Oudijk, Dimitri Papatsonis, Denise Perquin, Martina Porath, Joris van der Post, Robert Rijnders, Liesbeth Scheepers, Marc Spaanderman en Mariëlle van Pampus
Abstract: Doel: Het onderzoeken van de effectiviteit en veiligheid van een transcervicale foleykatheter ten opzichte van vaginale prostaglandine E2-gel voor inleiden van de aterme baring. Opzet: Multicentrische, gerandomiseerde, open-label onderzoek in 12 Nederlandse ziekenhuizen in de periode 10 februari 2009-17 mei 2010. Methode: Aterme vrouwen gepland voor inleiding met een eenlingzwangerschap in hoofdligging, staande vliezen en een onrijpe cervix (bishopscore < 6) werden middels een online-systeem gerandomiseerd tussen rijping van de cervix met een transcervicale foleykatheter dan wel met vaginale prostaglandine E2-gel. De primaire uitkomstmaat was sectio caesarea, secundaire uitkomstmaten waren maternale en neonatale morbiditeit en tijd van begin van de inleiding tot geboorte. Resultaten: Er werden 824 vrouwen gerandomiseerd tussen foleykatheter (n = 412) en prostaglandine E2-gel (n = 412). Het percentage sectio’s was vergelijkbaar tussen de groepen (23 vs. 20%; RR: 1,13; 95%-BI: 0,87-1,47). Er werden in totaal minder kunstverlossingen vanwege foetale nood uitgevoerd in de groep met de foleykatheter (12 vs. 18%; RR: 0,68; 95-% BI: 0,49-0,95). De mediane tijd tot bevalling was langer (mediaan: 29 vs. 18 h; interkwartiele uitersten: 15-35 vs. 12-33). De maternale uitkomstmaten waren niet verschillend, behoudens minder patiënten met verdenking op maternale infectie durante partu in de groep met een foleykatheter (2 vs. 4%; RR: 0,41; 95%-BI: 0,17-0,98). Na inleiding met een foleykatheter werden significant minder neonaten opgenomen op de kinderafdeling (12 vs. 20%; RR: 0,60; 95%-BI 0,43-0,83). Conclusie: Inleiden van de baring à terme met een foleykatheter leidt niet tot minder sectio’s dan inleiden met prostaglandine E2-gel, maar wel tot minder bijwerkingen.
Description: Title in English: Foley catheter versus prostaglandin E2 gel for induction of labor at term: The PROBAAT study
Rights: Copyright status unknown. Open Access.
RMID: 0020136779
Published version: https://www.ntvg.nl/artikelen/foleykatheter-versus-prostaglandine-e2-gel-voor-inleiden-van-aterme-baring/volledig
Appears in Collections:Obstetrics and Gynaecology publications

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.